;

لیست مشتریان

( azarbayjanSharghi - آذربایجان شرقی )        
( azarbayjanGharbi - آذربایجان غربی )        
( ardebil - اردبیل )        
( elam - ایلام )        
( boshehr - بوشهر )        
( tehran - تهران )        
( charmahalVaBakhtyari - چهارمحال و بختیاری )        
( khorasanJonobi - خراسان جنوبی )        
( khorasanRazavi - خراسان رضوی )        
( khorasanShomali - خراسان شمالی )        
( khozestan - خوزستان )        
( zanjan - زنجان )        
( semnan - سمنان )        
( fars - فارس )        
( ghazvin - قزوین )        
( ghom - قم )        
( golestan - گلستان )        
( gilan - گیلان )        
( lorestan - لرستان )        
( mazandaran - مازندران )        
( markazi - مرکزی )        
( hormozgan - هرمزگان )        
( hamedan - همدان )        
( kordestan - کردستان )        
( kerman - کرمان )        
( kermanshah - کرمانشاه )        
( kohkiloye - کهگیلویه و بویراحمد )        
( yazd - یزد )        
( esfehan -اصفهان )        
( alborz -البرز )        
( sistan -سیستان و بلوچستان )